Начало


СЕДМИЧЕН РАЗПИС

за редовно обучение летен семестър на 2018 -2019 г.

 

 

Специалности

ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

КУРСОВЕ

I КУРС

І КУРС

II КУРС

-

ІІІ КУРС

-

 

 

Продължава приема за попълване на свободните места

по специалностите:

 

-        „Земеделска техника и технологии”;

-         „Ремонт и експлоатация на транспортна техника”;

 

в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка.

 

            Краен срок за приемане на документи за класиране на издържалите теста и на кандидат-студенти с оценки от Държавен зрелостен изпит до 29.08.2018 г.

            Кандидат студентите, завършили преди 2008 г. средното си образование е необходимо да се явят на  конкурсен изпит „ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА”, който се провежда  електронно всеки работен ден.

Окончателен изпитен тест на: 28.08.2018 г. от 9,00 ч.

 

в сградата на колежа в ж. к. „Добротица” 12 етаж 4.

 

            За информация: тел. 605 378, 604 712 и на интернет страницата на колежа, където е публикуван примерен тест.


Продължава...
 

ВАЖНО!

 

Уважаеми кандидат-студенти Академичният съвет на ТУ Варна прие решение, с което конкурсният изпит за кандидатстване за новата 2018-2019 учебна година „Тест по Общотехническа подготовка“ да се провежда само електронно. Това означава, че всеки от Вас има възможност да се яви на изпит в компютърната зала на ДТК, ж.к. „Добротица“ бл. 12 каб. 403 в присъствието на квестор.

          Заявяване на желание за явяване на електронен „Тест по Общотехническа подготовка“ можете да направите в сградата на колежа всеки работен ден от 8,00 до 16,30 часа в кабинет 408 „Учебен отдел“. Вие ще получите регистрация (Account): потребителско име и парола, с които ще можете да влезете в системата за дистанционно обучение на ТУ Варна, където да попълните теста. Резултатите от Вашето явяване се получават моментално и се документират чрез съответна разпечатка на хартия. Броят на Вашите явявания е неограничен!

     Датите за провеждане на електронния тест са:

Предварителни тестове:

17.11.; 01.12.;15.12.2017 г.; 12.01.; 26.01.; 09.02.; 23.02.; 09.03.; 23.03.; 13.04.; 27.04.; 11.05.; 31.05.2018 г.

                                                 Основен тест 28 август 2018 г.