Fatigue

Fatigue

Увод

E-mail Print PDF
There are no translations available.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАpm abtomobilgm
 
pm firstgearФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
 
„МЛАДИ УЧЕНИ – 2011 г.”
 
 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ
 
 
 
Tема: Изследване якостта на нови синтеровани материали с приложение
 
в автомобилната промишленост при циклично натоварване
 
                                                                                                                                         Продължителност 2 год. 
 
                                                                                          Обща стойност на проекта (лв): 54 388, 00 лв.
                                                                                                                                                  За 1 етап (лв):    32 633,00 лв   
                                                                                                           За 2 етап (лв):    21 755,00 лв


pokana

Last Updated on Monday, 07 April 2014 10:35