Начало
Уважаеми кандидат-магистри,

   Вие правите своя избор за обучение по магистърска програма след като сте натрупали определен  опит в Техническия Университет-Варна или други университети. Ето защо ние високо ценим решението ви да се обърнете към магистърските програми в нашия университет.
През 2008 г. Националната агенция за оценяване и акредитация присъди на Университета най-високата оценка “много добра” за срок от шест години. ТУ-Варна участва в цялостния евроинтеграционен процес на Република България чрез въвеждане на тристепенна структура на висшето образование в съответствие с Болонската декларация на европейските министри на образованието. Участвахме в Програмата за институционален преглед на Асоциацията на европейските университети (АЕУ) и получихме нейното високо признание. ТУ-Варна е първият български университет, сертифицирал системата си за управление на качеството на учебния процес пред международна сертификационна организация /BureauVeritas/ съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001/2000.
   В изпълнение на Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, ТУ-Варна издава и Европейско приложение към дипломата за завършената ОКС „магистър”.
   Пред вас са повече от 50 магистърски програми, по които ние като държавна образователна институция, сме поели предизвикателството и отговорността за обучение на висококвалифицирани инженерни кадри в областта на машиностроенето, електротехниката, електрониката, автоматиката, компютърните и комуникационните технологии, енергетиката, сухопътния и водния транспорт и организацията и управлението на индустрията в условията на глобални, технологични и културни промени.
   Придобитите от вас знания и умения по време на магистърската степен ще са предпоставка за вашето бъдещо развитие и справяне с предизвикателствата на утрешния ден.

  Пожелавам ви успехи в професионалното развитие!       

                                              Ректор на ТУ-Варна
                                                            доц. д-р инж. Овид Фархи