Начало

Специализираща практика след 6-ти семестър

След 6-ти семестър студентите специалност КСТ и СИТ трябва да проведат задължителна по учебен план специализираща практика с хорариум 150 часа. Практиката следва да се проведе през месеците юни, юли, август и септември 2018 г., съгласно приетата от АС структура на учебния процес. Студентите трябва да практикуват във фирми и организации, в които могат да се възлагат задачи, съответстващи на специалността. 

Ред на провеждане на специализиращата практика след 6-ти семестър:

  1. Попълване от студента и подписване от ръководител практика на писмо до конкретна фирма за специализираща практика.
  2. Връщане на отговор от фирмата.
  3. Изготвяне на заповед от Ректора на ТУ-Варна за насочване на студента на практика във фирмата, от която е получил съгласие.
  4. Представяне на подписано и подпечатано уверение от фирмата за проведена практика, придружено с работен дневник за възлаганите и изпълнени задачи. 

Студентите, които не са провели практика през указания период, не получават заверка, което се счита за неположена процедура по приключване на семестъра.

Срок за връщане на отговор от фирма: 20.04.2018 г.(ст. 206ТВ)

Изтегли формуляр на писмото за СИТ (lettter_practice_sit.doc)

Изтегли дневник за СИТ(dnevnik_practice_sit.doc)

 

Катедра СИТ


Спонсори

 
Shopmetrics

Eurorisk Systems
 


Sirma Group AD

 Ardes

Adastra
 
ASIC
 
Tax Back Group