Начало


СЕДМИЧЕН РАЗПИС

за редовно обучение летен семестър на 2018 -2019 г.

 

 

Специалности

ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

КУРСОВЕ

I КУРС

І КУРС

II КУРС

-

ІІІ КУРС

-