Начало Консултативен съвет
There are no translations available.

Консултативен съвет към


Катедра   "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ"

Лого

Фирма

Име

Теси ООД - Шумен

Инж. Асен Георгиев

Инж. Христо Стоянов

Атанасов груп ЕООД - Добрич

Инж. Атанас Атанасов

НЕС – Нови Енергийни Системи ООД - Шумен

Инж. Горги Благоев

O&M Симонсфелд ЕООД - Каварна

Инж. Константин Георгиев

Ей Би Си Уинд Фарм ООД – Каварна

ABC WIND FARM

Инж. Иван Иванов

Коаттех ООД -  Варна

Инж. Йордан Костадинов

Елдоминвест Варна

Инж. Димитър Голодов

АББ България

Инж. Стоян Йовков

Община Варна

Инж. Ирена Митева

3К - Варна

Инж. Мирослав Гуцало

ЕВеЕс Консултинг

Инж. Васил Рашев

Политерм  ООД - Шумен

Инж. Младен Младенов

Лесто Варна- Стелияна Илиева

Инж. Димитър Илиев

ПС Електрик Шумен

Инж. Йордан Йорданов

ЗАВН Добрич

Инж. Ясен Янакиев

Баланс 2 000 EООД -  Варна

Инж. Йордан Димитров

Хидак ЕООД България

Инж. Петко Петков

Елия Добрич

Инж. Петко Миревски

Лонг Ман Холдинг

Инж. Диана Петкова

ГТТ Инженеринг Варна

Инж. Трифон Гатев