Начало Контакти
There are no translations available.

 

Катедра

"ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ"
Телефони за връзка:

052/ 383 257  -  Ръководител катедра: проф. д-р инж. Бохос Апрахамян

052/ 383 346  -  Технически изпълнител: инж. Мая Газибарова


Факс:

052/ 383 257


Е-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Адрес за кореспонденция:

Катедра "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ", каб. 801 (802)

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

П.К. 9010, гр. Варна, ул. "Студентска" № 1