КУРСА РАЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТОВЕ С PHP И MYSQL

There are no translations available.

Ново!!!

Започват записванията за курса

РАЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТОВЕ С PHP И MYSQL

Цели на курса:

Да даде на участниците в курса  знания и умения по използване на Интернет технологиите за разработване на web програмни приложения. Завършилите успешно курса трябва да могат да програмират с PHP и да използват MySQL база данни за своите проекти.

За кого е предназначен:

Курсът е подходящ за студенти,  които нямат опит в тази област, както и за тези, които искат да разширят познанията си за някоя от технологиите за web development. Предишен опит в програмирането и разработката на уеб сайтове би бил предимство, но не е задължителен.

За обучението:

Обучението ще се провежда дистанционно. Като среда за провеждането на курса се използва  системата за електронно обучение MOODLE.

Освен това се предвиждат няколко срещи на живо между водещите курса и участниците в него с цел представяне на учбната среда „MOODLE „ условията и организацията за провеждане на курса.

В самото началото на курса ще бъде проведено анкетиране на студентите  за да се проучи какъв опит и умения имат в предметната област преди началото на обучението. Това ще помогне да се адаптира съдържанието на курса спрямо нивото на знания на курсистите.

Какво ще включва курса:

Първи модул-Този модул предоставя необходимите знания за основните концепции за разработка на уеб приложения и умения за разработка на уеб front-end приложения с HTML, CSS, JavaScript и PHP.

Втори модул: Включва изучаването на  работа с бази данни, и по-специално с MySQL. PHP основите от първата част, тук ще бъдат допълнени с концепцията за обектно ориентиране на езика. Ще се изучават също така и jQuery, Ajax, както и други съвременни средства за разработка на web приложения. По време на курса участниците ще трябва да разработват курсови проекти, където да приложат получените знания.

Начало 14.06.2014г.

Продължителността на курса е 3 месеца.

Студентите ще получат график за предаване на задачите за самостоятелна работа и индивидуалните проекти. Перманетно ще бъде открит форум за дискусии по разглежданите теми както и ще бъде осигурена помощ от преподавателите, водещи учебния процес.

Получаване на сертификат

Всеки участник ще получи сертификат при успешно завършване на курса, който би им дал възможност професионално да приложат знанията и уменията придобити в курса.

Записвания и допълнителна информация:

ТУ Варна

Център за дистанционно обучение

512 стая НУК

Тел. 052 383 409

Моб. 0888269919

Е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it