Моля въведете ЕГН и Регистрационен номер

Всички кандидат-студенти могат да се запишат в специалността, в която са класирани,при спазване на обявените срокове.
За повече информация погледнете в раздел "Как да се запишем в ТУ-Варна" или "Въпроси и отговори"