Указания

Уважаеми кандидат-студенти, в няколко лесни стъпки Вие можете да подадете своите данни и заявка за явяване на електронен изпит.

 • Попълнете задължителните данни (парола, трите имена, ЕГН и адрес на електронна поща) във формуляра, изберете изпитите, на които желаете да се явите. Зададените от Вас парола и e-mail използвате за достъп до акаунта си в системата;

 • Уверете се, че не сте допуснали грешки;

 • След изпращане на информация за регистриране, на посочения от Вас е-mail, ще бъде изпратен талон за явяване на електронен изпит;

 • Талонът можете да разпечатате, от вашия E-mail;

 • Регистрацията за всеки един от изпитите приключва 1 ден преди датата на изпита.

 • Изпитите се провеждат всеки работен ден (от понеделник до петък).

 • При възникнали проблеми пишете на E-mail-а за контакти: cdo@tu-varna.bg

 • Всеки кандидат-студент има право да се яви на електронен кандидат-студентски изпит по:
  - „Тест по математика”;
  - „Тест по физика”;
  - „Тест по общотехническа подготовка”;
  - „Тест по български език и литература”;
  - „Тест по биология” – валиден само за специалност „Агрономство”;
  - „Тест по английски език” – допълнителен изпит само при необходимост за специалности „Корабоводене” и „Експлоатация на флота и пристанищата”.
  Всички посочени по-горе изпити (без „Тест по английски език”) са валидни за всички специалности, с изключение на специалностите „Социален мениджмънт” и „Индустриален дизайн”. За специалността „Социален мениджмънт” е валиден само „Тест по български език и литература”.

 • За повече информация относно кандидатстването в ТУ-Варна моля посетете сайта на кандидатстудентската кампания

 • Технически университет - Варна притежава удостоверение от комисията за защита на личните данни и може да бъде администратор на същите;

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРИРАМ,

Съгласен/на съм Технически университет – Варна да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно разпоредбите на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 – относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Давам съгласия за обработване на личните ми данни за следните цели:

- Кандидатстване в ТУ – Варна;

Запознат/а съм с:

 • Целта и средствата за обработка на личните ми данни;
 • Правото да оттегля съгласието си по всяко време, като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне;
 • Доброволния характер на предоставянето на данните;
 • Правото на достъп, коригиране и изтриване на събраните данни.
Ако сте съгласен да извършите посочените дейности, потвърдете Вашето желание: